GDRP

Information om behandling av personuppgifter och samtycke till behandling.

Henrikssons Måleri AB behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Personuppgiftsansvarig är Henrikssons Måleri AB.

Personuppgifter som lämnats till Henrikssons Måleri AB kommer att registreras och behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra vårt uppdrag. Personuppgifter som det är fråga om är exempelvis namn, adress och personnummer. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.  

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi registrerat som rör dig. För att begära rättelse, begränsad behandling eller radering av dina personuppgifter kontaktar du oss via mail på nedanstående adress.

gdpr@abhem.se

Henrikssons Måleri i Borås AB

Ögärdsvägen 91
515 33 Viskafors
Tel: 0703-13 14 67